Vilkår og betingelser

VILKÅR OG BETINGELSER
Kokken Tor AS, org.nr. 824 488 142. Våre vilkår og betingelser gjelder på tvers av Kokken Tor AS sine merkevarer og eventuelle merkevarer som opprettes fortløpende. Våre vilkår og betingelser gjelder når du benytter Kokken Tor AS sine produkter og tjenester, benevnt «Tjenesten». Kokken Tor AS blir i det følgende benevnt «Kokken Tor», «vi», «oss», «vår» eller «vårt».
Registrering av kundeforhold og aksept av våre vilkår og betingelser, utgjør det samlede avtalegrunnlaget for kjøp, hvor du bekrefter at du har lest, forstått og samtykket til følgende vilkår og betingelser:

GENERELT
Kokken Tor er en bestillingstjeneste for levering av matvarer og oppskrifter på døren, uten bindingstid eller abonnementsløsninger.
Tjenestens målsetning er å levere deg smakfull mat av topp kvalitet, sammen med relevant tilhørende informasjon som f.eks. informasjon om råvarer, leverandører og tips til matlagingen.
Et sentralt poeng med Tjenesten er at produktet du får er individualisert. Det betyr at ikke alle våre kunder får samme matvarer og samme informasjon. I stedet blir informasjonen og maten i størst mulig grad tilpasset deg personlig, din individuelle smak og det du liker best, slik at du skal ha størst mulig glede av Tjenesten. Samtidig slipper du å få informasjon og matvarer som passer bedre for andre kunder enn deg.

ADMINISTRERING AV KUNDEFORHOLDET
1. For å bruke Tjenesten må du registrere et kundeforhold. Kundeforholdet kan registreres via våre nettsider, telefonsalg, stand/messe eller dørsalg.

2. For å registrere et kundeforhold må du være myndig, over 18 år eller eldre, og ha juridisk rett til å inngå en avtale med en annen part.

3. Du er selv ansvarlig for at dine personalia er korrekte i det registrerte kundeforholdet. Kokken Tor er ikke ansvarlig for forhold som skyldes feil informasjon oppgitt ved registrering, eller manglende oppdatering av personalia. Hvis Kokken Tor mistenker lovstridig aktivitet, forbeholder vi oss retten til å nekte deg tilgang til Tjenesten, endre eller slette og/eller kansellere eller holde tilbake bestillinger.

4. Du er selv ansvarlig for å foreta ønskede endringer i ditt kundeforhold og du kan når som helst pause/kansellere dine leveringer. Tidsfrist for å gjøre endringer er til enhver tid oppgitt på vår nettside.

5. Kokken Tor kan sende informasjon via elektronisk kommunikasjon eller kontakt pr. telefon for å kunne levere Tjenesten til deg, og med informasjon om våre produkter, tilbud og lignende dersom du har et kundeforhold, jf. Markedsføringsloven §15. Dersom du ikke ønsker å motta markedsføringshenvendelser, kan du til enhver tid reservere deg under kontaktpreferanser på Min Side, eller ved å kontakte kundeservice her. Uavhengig av eventuell markedsføringsreservasjon, vil du motta ordrebekreftelse, informasjon om din leveranse og informasjon ved endring i våre vilkår og betingelser. Selv om ditt kundeforhold pauses regnes dette som et eksisterende kundeforhold og vi vil kunne markedsføre og kommunisere til deg, i samsvar med Markedsføringsloven.

6. Kokken Tor behandler personopplysninger i tråd med den til enhver tid gjeldende lov- og forskriftsregulering. Når du registrerer kundeforholdet, samt når du bruker Tjenesten samler vi inn og behandler enkelte opplysninger om deg for å administrere kundeforholdet, sørge for levering av avtalte tjenester, informasjon om varer, tjenester og andre ytelser. Du kan lese mer om hvordan vi behandler dine personopplysninger i vår personvernerklæring, vennligst se vår personvernerklæring. 


7. Ønsker du å slette ditt kundeforhold må du kontakte oss skriftlig via kundeservice på support@kokkentor.no, slik at vi kan behandle din henvendelse på en trygg og sikker måte. Vi har ikke anledning til å slette ditt kundeforhold dersom det allerede er generert en leveranse som ikke er levert og/eller ved utestående fakturaer. Ved sletting av kundeforholdet vil du miste tilgang til dine kontodetaljer, tidligere ordrehistorikk og oppskrifter.

LEVERING OG FORBEHOLD
1. Leveransen skjer på den adressen du har oppgitt i kundeforholdet, innenfor valgte tidsintervall.

2. Ved levering ringer våre sjåfører på døren. Oppnås det ikke kontakt med deg vil leveransen settes igjen på trappen/ved døren der sjåføren anser det som forsvarlig. Bor du i blokk eller en boenhet med flere innganger, kan vi bli nødt til å ta med leveransen din i retur. I de tilfeller der leveransen er satt igjen ved leveringsadressen din, er risikoen overdratt til deg og Kokken Tor tar ikke ansvaret for forringet eller redusert kvalitet på leveransen som følge av vær, temperatur eller dyr.

3. Er det ikke er forsvarlig å sette igjen leveransen, vil den tas med i retur og du vil bli belastet for det fulle beløpet.

4. Våre sjåfører står kun for levering av varene du har bestilt og har ingen oversikt eller informasjon over dine genererte bestillinger. Ligger det inne en bestilling til deg som blir sendt i retur med sjåføren, vil du bli belastet. Dersom det oppstår tvil rundt bestillingen, anbefaler vi deg å ta imot leveransen og kontakte kundeservice.

5. I tilfelle uforutsette hendelser, trafikkulykker eller ekstreme værforhold, kan matkassen bli levert utenfor tidsfristen. Ved uforutsette hendelser, som medfører at den bestilte varen ikke kan leveres under leveransedagen, vil vi forsøke, men kan ikke garantere for etterleveranse. Kokken Tor forbeholder seg retten til i unntakstilfeller å kansellere eller innstille leveranser om nødvendig, på grunn av for eksempel et bristende kundeforhold i et spesifikt leveranseområde, force majeure-liknende hendelser (krig, politiske uroligheter, streik, lockout, blokkering eller annet avtalehinder utenfor Kokken Tor rimelige kontroll). I slike unntakstilfeller blir du som kunde informert så fort som mulig.


ANGRERETT OG REKLAMASJON
1. Leveransene inneholder varer som forringes raskt, slik som mat-og drikkevarer. Det er derfor ikke anledning til å kansellere eller gjøre endringer etter tidsfristen har utløpt. I henhold til §22 i Angrerettloven er det ikke angrerett på leveranser som ikke er avbestilt innen fristen.

2. Ved allergier eller særskilte behov er du selv ansvarlig for å kontrollere innholdet i våre matkasser og i den enkelte ingrediens i forkant av bestilling og ved tilberedning. Du har selv ansvaret for å lese innholdsfortegnelsen og kjenne de ingrediensene som er viktig for dine særskilte behov. Kokken Tor er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som oppgis i varedeklarasjonen, slik som næringsinnhold, ingredienser og allergener levert av den enkelte produsent.

3. Skulle det være noe ved Tjenesten som ikke er i henhold til forventing kan du gi oss tilbakemelding via vår nettside, e-post eller telefon. Kokken Tor er kun ansvarlig for verditap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke der Kokken Tor kan vise at feil og/ eller mangelen skyldtes forhold utenfor Kokken Tor sin kontroll, og som Kokken Tor ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke er reklamasjonsrett på de enkelte råvarer, men Kokken Tor vil i det enkelte tilfellet vurdere prisreduksjon på neste leveranse dersom en råvare har feil eller mangler. Klager og mangler må innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen og senest i løpet av leveringsuken rettes til vår kundeservice. Tas reklamasjonen til følge av Kokken Tor, vil et eventuelt prisavslag bli lagt inn som et tilgodebeløp og trekkes fra neste bestilling. For øvrig vises det til forbrukerkjøpsloven.

BETALING OG KREDITTVURDERING
Kokken Tor tilbyr følgende betalingsalternativer: 1) Vipps, 2) Kortbetaling med VISA og MasterCard.
VIPPS

1. Velger du Vipps som betalingsmåte kan du bli bedt om å verifisere ditt telefonnummer. Hvis du har spørsmål eller opplever trøbbel i forbindelse med verifiseringen kan du kontakte Vipps for hjelp.

KORTBETALING

Betaling for produkter kjøpt i nettbutikken kan gjøres trygt og sikkert gjennom vår betalingsformidler Stripe.

Online-betaling med Stripe som aksepterer bank- og kredittkort med MasterCard og Visa. Du oppgir navn, kortnummer, utløpsdato og kontrollsifre (CCV) ved betaling. Din sikkerhet og trygghet er meget viktig for oss, og med samarbeidspartnere som Stripe blir denne sikkerheten ivaretatt.

Stripe er en stor internasjonalt anerkjent betalingsformidler som lever av å gjøre betaling på nettet trygt. Vi har ingen tilgang til betalingsinformasjon som kredittkortnummer du oppgir ved betaling. Denne informasjonen sendes kryptert direkte til dem og er aldri innom vår server. Vi får kun tilbake en bekreftelse på at betalingen er gjennomført, slik at systemet vårt kan sette status på bestillingen din til betalt.

2. Velger du kredittkort som betalingsmåte kan du bli bedt om å verifisere at du er eier av kortet. Ulike banker tilbyr ulike sikkerhetsløsninger. For å lese mer om verifisering, vennligst se her. Hvis du har spørsmål eller opplever trøbbel i forbindelse med verifiseringen kan du kontakte banken din for hjelp.

3. Vi vil belaste ditt kredittkort ved bestilling. Kunden er selv ansvarlig for at betalingsdetaljene er korrekte og oppdaterte, herunder hvis kortet er stjålet, utløpt eller lignende. Dersom vi ikke får belastet ditt kort, vil du ikke kunne fullføre bestillingen. Vår betalingspartner sine vilkår vil da være gjeldende.

4. Basert på dine aktive produktvalg, aksepterer du våre betalingsbetingelser og at prisen du blir belastet kan variere for de ulike produktsammensetningene fra kjøp til kjøp.

5. I de tilfeller der Kokken Tor tilbyr nye kunder særskilt introduksjonspris, kan tilbudet kun benyttes én gang per husstand. Etter leveranse til introduksjonspris, løper kundeforholdet med leveranser til ordinær pris.

FORBEHOLD
Kokken Tor har anledning til å heve bestillingen, innstille leveranser eller inkludere andre myndigheter, dersom du opptrer i strid med våre vilkår og betingelser, eller for øvrig i strid med den gjeldende lovgivningen.


Kokken Tor forbeholder seg retten til å endre vilkår og betingelser, herunder som følge av endringer i lovgivningen når som helst og uten forvarsel. Ved vesentlige endringer av Tjenesten, slik som endringer tilknyttet våre menyer, levering og pris vil dette opplyses per elektronisk kommunikasjon minst 14 dager før endringen trer i kraft til berørte kunder. Det er til enhver tid de vilkår og betingelser som er presentert på våre nettsider som er gjeldende.


Vilkår og betingelser ble sist oppdatert 25.03.2020


Hvis du har spørsmål om Kokken Tor, kan du kontakte oss her: xxxx@xxxxxx.no